e–Matematika.cz - Nesnesitelně snadná matematika

řekněte o nás kamarádům

Zajímavé stránky
TOPlist

Doporučujeme tyto učebnice:

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd

Tato matematická publikace je určena žákům 5. tříd, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Mohou ji však využít i další žáci pátých (ale i šestých a sedmých tříd) při rozvíjení svých matematických schopností a dovedností. Kapitoly jsou seřazeny jako kalendář, jedna kapitola je práce na jeden týden, úlohy jsou sestaveny do celistvých testů, které si může řešitel snadno ohodnotit a porovnat své znalosti podle přiložených tabulek. Příklady jsou zaměřeny na logiku, učebnici lze využít i pří přípravě na testy obecných studijních předpokladů. Zároveň bude tato kniha výtečným pomocníkem všech učitelů ZŠ od 6. do 9. třídy. Všechny úlohy jsou přehledně a kompletně řešeny s celým výpočtem.

Tištěná učebnice, Cena 135Kč - Objednat

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám pro žáky 7. tříd

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám pro žáky 7. tříd

Tato matematická publikace je určena žákům 7. tříd, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Mohou ji však využít i další žáci sedmých (ale i osmých a devátých tříd) při rozvíjení svých matematických schopností a dovedností. Učebnice předbíhá látku sedmé třídy, je vhodným opakováním i pro deváťáky před přijímacími zkouškami, pokud cítí, že mají z minulých let nějaké mezery. Kapitoly jsou seřazeny jako kalendář, jedna kapitola je práce na jeden týden, úlohy jsou sestaveny do celistvých testů, které si může řešitel snadno ohodnotit a porovnat své znalosti podle přiložených tabulek. Příklady procházejí nejdůležitější tématické celky: poměr, přímou a nepřímou úměrnost, zlomky, procenta, racionální čísla, početní geometrii, konstrukční geometrii, slovní úlohy všech typů. Zároveň bude tato kniha výtečným pomocníkem všech učitelů ZŠ od 6. do 9. třídy. Všechny úlohy jsou přehledně a kompletně řešeny s celým výpočtem.

Tištěná učebnice, Cena 155Kč - Objednat

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd

Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd

Tato matematická publikace je určena žákům 9. tříd, kteří se chystají k přijímacím zkouškám. Učebnice probírá matematickou látku z celé základní školy, nechybí žádný důležitý typ. Kapitoly jsou seřazeny jako kalendář, jedna kapitola je práce na jeden týden, úlohy jsou sestaveny do celistvých testů, které si může řešitel snadno ohodnotit a porovnat své znalosti podle přiložených tabulek. Zároveň bude tato kniha výtečným pomocníkem všech učitelů ZŠ od 6. do 9. třídy. Všechny úlohy jsou přehledně a kompletně řešeny s celým výpočtem.

Tištěná učebnice, Cena 165Kč - Objednat

Co musíte umět ke zkouškám

z matematiky pro žáky 5. tříd - Matematické kapitoly důležitých okruhů

Více jak 30 kapitol mapuje základní matematické okruhy. Každá kapitola se skládá z pečlivě a podrobně řešených příkladů určitého vybraného jevu. Žák se naučí základní strategické postupy, jednoduché pomocné zápisy a správné logické úsudky.

Neustále doplňujeme nové kapitoly. Seznam kapitol:

 1. kapitola - Co má přednost v početních operacích
 2. kapitola - Doplňování závorek
 3. kapitola - Trojúhelníková nerovnost
 4. kapitola - Mezery, žebříky
 5. kapitola - Přímá úměra
 6. kapitola - Převody
 7. kapitola - Rozdělení na dvě části
 8. kapitola - Logické posloupnosti znaků
 9. kapitola - Dohánění
 10. kapitola - Číselné řady jednoduché
 11. kapitola - Logické doplňování čísel
 12. kapitola - Zaokrouhlování
 13. kapitola - Výpočty obvodů
 14. kapitola - Obrázkové rovnice
 15. kapitola - Tabulky s čísly
 16. kapitola - Doplň číslice do sčítání
 17. kapitola - Základy zlomků
 18. kapitola - Počty čtverců
 19. kapitola - Počty trojúhelníků
 20. kapitola - Doplňování součinu
 21. kapitola - Doplňování ok na hrací kostce
 22. kapitola - Myslím si číslo
 23. kapitola - Urči číslo podle popsaných vlastností
 24. kapitola - Sečti řadu čísle s danou vlastností
 25. kapitola - Římská čísla
 26. kapitola - Společné body v obrazcích - jednoduché
 27. kapitola - Společné body v obrazcích - náročnější
 28. kapitola - Počítání s rychlostí
 29. kapitola - Slovní úlohy se zbytkem ve zlomku
 30. kapitola - Počítáme s úhly

Elektronická učebnice (po zaplacení si ji stáhnete z našeho webu), Cena 125Kč - Objednat

Co musíte umět ke zkouškám

z matematiky pro žáky 7. tříd - Matematické kapitoly důležitých okruhů

Více jak 25 kapitol mapuje základní matematické okruhy. Každá kapitola se skládá z pečlivě a podrobně řešených příkladů určitého vybraného jevu. Žák se naučí základní strategické postupy, jednoduché pomocné zápisy a správné logické úsudky.

Neustále doplňujeme nové kapitoly. Seznam kapitol:

 1. kapitola - Poměr 1
 2. kapitola - Úlohy se zlomky
 3. kapitola - přímá úměra
 4. kapitola - logika - opakování znaků
 5. kapitola - Základní převody
 6. kapitola - Rozdělení na dvě části
 7. kapitola - Sčítání a odčítání zlomků
 8. kapitola - Slovní úlohy typu sud a voda
 9. kapitola - Poměr 2
 10. kapitola - Procenta - základy - 01
 11. kapitola - Procenta - základy - 02
 12. kapitola - Obrázkové rovnice
 13. kapitola - Nejmenší společný násobek
 14. kapitola - Obsahy a obvody
 15. kapitola - Hmotnosti obalů
 16. kapitola - Aritmetický průměr
 17. kapitola - Počítání se zlomky
 18. kapitola - Úlohy se zlomky a obrázky
 19. kapitola - Měřítka map
 20. kapitola - Slovní úlohy na společný násobek
 21. kapitola - Výpočet obsahů a obvodů
 22. kapitola - Počítání úhlů
 23. kapitola - Nepřímá úměrnost
 24. kapitola - Jednoduché rovnice
 25. kapitola - Slovní úlohy na jednoduché rovnice
 26. kapitola - Doplň řadu čísel

Elektronická učebnice (po zaplacení si ji stáhnete z našeho webu), Cena 125Kč - Objednat

Co musíte umět ke zkouškám

z matematiky pro žáky 9. tříd - Matematické kapitoly důležitých okruhů

Více jak 30 kapitol mapuje základní matematické okruhy. Každá kapitola se skládá z pečlivě a podrobně řešených příkladů určitého vybraného jevu. Žák se naučí základní strategické postupy, jednoduché pomocné zápisy a správné logické úsudky.

Neustále doplňujeme nové kapitoly. Seznam kapitol:

 1. kapitola - Slovní úlohy
 2. kapitola - Rozklad na součin
 3. kapitola - Převod na společný jmenovatel - 1
 4. kapitola - Thaletova kružnice
 5. kapitola - Slovní úlohy na společnou práci
 6. kapitola - Pythagorova věta
 7. kapitola - Slovní úlohy o pohybu
 8. kapitola - Nepřímá úměrnost
 9. kapitola - Slovní úlohy řešené soustavou 1
 10. kapitola - Slovní úlohy na procentní změny cen
 11. kapitola - Slovní úlohy řešené soustavou 2
 12. kapitola - Lineární funkce
 13. kapitola - Nerovnice
 14. kapitola - Slovní úlohy na jeden "člověkoden"
 15. kapitola - Počítáme s hustotou
 16. kapitola - Soustava rovnic - dosazovací metoda
 17. kapitola - Soustava rovnic - sčítací metoda
 18. kapitola - Rozklad na součin - souhrn
 19. kapitola - Převod na společný jmenovatel - 2
 20. kapitola - Základní geometrické poučky
 21. kapitola - Slovní úlohy na soustavy rovnic s procenty 1
 22. kapitola - Základní počítání s číselnými zlomky
 23. kapitola - Trojboké hranoly
 24. kapitola - Rovnice - základní typy
 25. kapitola - Kolmé hranoly
 26. kapitola - Slovní úlohy na poměr
 27. kapitola - Slovní úlohy na procenta
 28. kapitola - Slovní úlohy na soustavy rovnic s procenty 2
 29. kapitola - Úpravy lomených výrazů 1
 30. kapitola - Slovní úlohy s jednoduchou rovnicí
 31. kapitola - Úpravy lomených výrazů 2

Elektronická učebnice (po zaplacení si ji stáhnete z našeho webu), Cena 125Kč - Objednat

 

Matematická pohotovost

Přípravíme vás na zkoušení

Potřebujete připravit na zkoušení nebo písemku? Nevíte si rady se zapeklitým příkladem...

Příprava na reparát

V srpnu pořádáme letní přípravu na reparáty z matematiky a fyziky, náhradní maturitní zkoušky a další zkoušky z matematiky a fyziky.

Jazyková škola Praha

Podzimní a zimní kurzy

Jazyková škola Březinka otevírá podzimní a zimní jazykové kurzy. Přátelské tvůrčí prostředí + velmi příznivé ceny.

Vysoké školy

Příprava na VŠE a další vysoké školy

Budete dělat zkoušky na VŠE nebo jinou VŠ z matematiky a z jazyků?

Příprava na zkoušky

Připravujete se ke zkouškám na střední školu

Z 5. třídy

Ze 7. třídy

Z 9. třídy